Dyslexie

Bij dyslexie is goed en vlot lezen en schrijven een probleem, het is erfelijk en blijft je hele leven bestaan. Dit wil niet zeggen dat er niets aan te doen is. Als je in een vroeg stadium naar een dyslexiespecialist gaat, is de kans op een goede ontwikkeling van lezen en spellen het grootst.

Dyslexiekenmerken bij lezen zijn: te langzaam en spellend lezen, te veel woorden fout of radend lezen, moeite hebben met begrijpen van leesteksten en lezen vervelend vinden, omdat het zo veel moeite kost.

Dyslexiekenmerken bij schrijven zijn: moeite hebben met schrijven van letters, spellingregels niet kennen of kunnen toepassen en schrijven vervelend vinden door onzekerheid over de spelling.

Signalen

Per leeftijdsgroep kun je verschillende signalen voor dyslexie herkennen.

Bij kleuters

  • spraakproblemen
  • moeite met het leren benoemen van bijvoorbeeld kleuren of dagen van de week
  • onvoldoende letterkennis in groep 2

In groep 3

  • minder vlot dan gemiddeld ontwikkelen van letterkennis
  • moeite hebben met ‘hakken en plakken‘
  • afname in leesplezier

Latere signalen

  • te laag leestempo
  • onvoldoende leesbegrip
  • hardnekkige spellingproblemen
  • slechte cijfers voor vreemde talen

Voor volwassenen

Als u zelf problemen heeft met vlot lezen of schrijven kan alsnog blijken dat u dyslectisch bent. Vroeger werden lees– en spellingproblemen niet (altijd) serieus genomen. Ook u kunt baat hebben bij behandeling door een dyslexiespecialist.