Dyslexie en spelling

FO-plus is een methode om uw kind met spellingproblemen te leren hoe hij met minder fouten kan schrijven of typen. Corrie Bos heeft de methode ontwikkeld op basis van haar kennis over de wetenschappelijke achtergronden van dyslexie en haar lange behandelervaring als logopedist en dyslexiespecialist.

Daarnaast kent zij de opbouw van het lees- en spellingonderwijs goed omdat zij nauw samenwerkt met leerkrachten en intern begeleiders bij de behandeling van lees- en spellingproblemen. Ook geeft zij worskhops aan teams van basisscholen en ander dyslexiebehandelaren over de behandeling van lees- en spellingproblemen.

Wat is FO?

‘FO’ staat voor ‘Fonologie Oefenen’. Fonologie is de vaardigheid om klanken en letters te kunnen herkennen en gebruiken bij: lezen, spellen, luisteren en praten. Bij dyslexie is er meestal een fonologisch probleem, maar hoe dit zich uit is bij iedereen met dyslexie weer anders. U kunt de volgende fonologische problemen herkennen bij het schrijven. Uw kind:

 • heeft moeite met het herkennen van klanken in een woord
 • heeft moeite met het bedenken van de schrijfletter bij een klank
 • kent de spellingregels niet
 • kent de spellingregels wel, maar maakt toch veel spellingfouten
 • is onzeker bij het schrijven, omdat hij altijd twijfelt over de spelling.

Doordat spelling zoveel moeite kost is het begrijpelijk dat dyslectische kinderen vaak een hekel aan schrijven hebben.

Wat is de plus in FO-plus?

De inhoud van ‘plus’ wordt bepaald door wat uw kind, naast het oefenen van spelling, extra nodig heeft. Tijdens de behandeling is er ook aandacht voor:

 • het verbeteren van de leesontwikkeling
 • het begrijpen van wat dyslexie is
 • het leren omgaan met dyslexie
 • (weer) plezier krijgen in lezen en schrijven.

Hoe werkt het?

De methode helpt uw kind om op een gestructureerde en duidelijke manier te leren hoe de spelling van het Nederlands in elkaar zit. Uw kind leert:

 • welke letters bij klanken horen
 • woorden in klanken verdelen
 • letters samenvoegen tot een woord
 • spellingregels
 • spellingregels toepassen
 • gemaakte spellingfouten ontdekken
 • spellingfouten verbeteren.

Oefenmateriaal

FO-plus maakt gebruik van werkvormen die kinderen aanspreken en het begrijpen van spellingregels vereenvoudigen. Zo worden bijvoorbeeld gekleurde blokjes gebruikt om spellingregels, met behulp van visuele ondersteuning, uit te leggen. Ook zal uw kind veel op de computer werken omdat dit meestal betere spellingresultaten geeft. De spellingmethode die uw kind op school gebruikt is leidraad voor het oefenen met FOplus. De oefeningen sluiten dus aan op wat uw kind op school leert en zijn daarmee effectief en doelgericht.