Vergoeding dyslexie

U kunt contact opnemen met Logolexie voor informatie over de behandeling van logopedische aspecten die van invloed kunnen zijn op de lees- en spellingontwikkeling. De behandeling van (ernstige) dyslexie wordt, onder bepaalde voorwaarden, vergoed door de gemeente waar u woont.

De school van uw kind heeft een belangrijke rol bij het volgen van de lees- en spellingontwikkeling van uw kind. Als de ontwikkeling minder vlot verloopt dan verwacht, kan een logopedisch probleem een deel van de oorzaak zijn. Bij Logolexie wordt onderzocht wat het niveau is van de taalontwikkeling, de luistervaardigheid en de klankverwerking ( fonologisch vaardigheden). Tijdige behandeling bevordert de lees- en spellingontwikkeling,  maakt het probleem kleiner en het plezier in lezen en spellen groter.