Luisteren

Alle kinderen lijken wel eens ‘Oost Indisch doof’: u weet dat het gehoor van uw kind in orde is maar toch lijkt uw kind u niet altijd goed te verstaan. Tot op zekere hoogte is dit normaal. Ook volwassenen zullen dit bij zichzelf herkennen: het kan prettig zijn om helemaal op te gaan in bijvoorbeeld het lezen van een boek en even niets meer te horen.

Er is sprake van een luisterprobleem (auditief verwerkingsprobleem) als het dagelijks leven wordt belemmerd door het niet voldoende kunnen verstaan of onthouden van wat gehoord wordt. Tijdens de behandeling wordt gezocht naar manieren om het probleem te verkleinen.

Luisterprobleem

Door een luisterprobleem kan het leren op school negatief beïnvloed worden. Ook het voeren van een telefoongesprek of vergaderen kan door een luisterprobleem moeilijker gaan. Een luisterprobleem gaat soms samen met:

  • moeilijk vasthouden van aandacht
  • snel afgeleid zijn
  • spraak en taalprobleem
  • leerprobleem

Vanaf zevenjarige leeftijd (dus ook bij volwassenen) kan vastgesteld worden of er een auditief verwerkingsprobleem is.

Checklist luisterprobleem

Een luisterprobleem is niet altijd gemakkelijk objectief vast te stellen. Een checklist kan u helpen om na te gaan of de luisterproblemen serieus genomen moeten worden. Als u minimaal vier van de hierna genoemde kenmerken herkent, is het zinvol om u of uw kind aan te melden bij een logopedist voor onderzoek en behandeling:

  • het gehoor is goed, maar het gedrag is als van een slechthorende
  • regelmatig verkeerd verstaan wat gezegd wordt
  • moeite met het onthouden van lange mondelinge opdrachten
  • wisselende testresultaten bij bijvoorbeeld logopedist of psycholoog