Waarom naar Logolexie?

Bij auditieve verwerkingsproblemen kan het voorkomen dat er een combinatie is van twee of zelfs drie probleemgebieden. Kennis over wat de samenhang is tussen verschillende problemen geeft de garantie voor een behandeling ‘op maat’. Corrie Bos is naast logopedist ook dyslexiespecialist.

Met haar gespecialiseerde kennis over de relatie tussen verschillende problemen werkt zij doelgericht en effectief, ze:

  • onderzoekt hoe het luisterprobleem het dagelijkse functioneren belemmert
  • geeft advies voor het verbeteren van de algemene luisterfuncties
  • leert uw kind hoe hij om kan gaan met zijn luisterprobleem
  • onderzoekt en behandelt de spraak- en taalontwikkeling als dat nodig is
  • onderzoekt en behandelt de luistervaardigheden die nodig zijn voor de lees– en spellingontwikkeling