Waarom naar Logolexie?

Corrie Bos is gespecialiseerd in het behandelen van eenvoudige tot ingewikkelde spraakproblematiek. Zij heeft door een brede scholing veel kennis van de nieuwste en meest effectieve methodieken, waaronder: Metaphon, Hodson & Paden, PROMPT en Beckmann.

Een groot percentage van de kinderen die ooit een spraakprobleem heeft gehad, blijkt later een probleem te hebben bij het leren lezen en spellen. Corrie Bos is ook dyslexiespecialist, hierdoor heeft zij kennis over spraak en dyslexie.

Tijdens de behandeling kan er tegelijkertijd worden gewerkt aan goede verstaanbaarheid, voldoende letterkennis en andere belangrijke aspecten voor het leren lezen en schrijven. Hierna kan uw kind in groep drie een zo goed mogelijke start maken met het leren lezen en schrijven.

Als dyslexie in de familie voorkomt is kennis over de ontwikkeling van het lezen en spellen extra belangrijk. Lees voor meer informatie de brochure: ‘Dyslexie’.