Taal

In de eerste zes levensjaren leert uw kind de taal het makkelijkst. Een goede taalontwikkelingin deze periode geeft de grootste kans op een goed vervolg van de taal– en denkontwikkeling. Er is sprake van een taalprobleem als uw kind op taalgebied achterblijft in vergelijking met kinderen van dezelfde leeftijd.

Het is belangrijk om een afwijkende taalontwikkeling zo vroeg mogelijk (vanaf de leeftijd van 15 maanden) te ontdekken en te behandelen

Vertraagde taalontwikkeling

Bij een vertraagde taalontwikkeling kan uw kind moeite hebben met:

 • begrijpen van taal
 • vormen van goede zinnen
 • boodschap overbrengen
 • taal aanpassen aan gesprekssituatie

Uw kind kan boos of verdrietig zijn als hij zich niet goed kan uiten of als anderen hem niet goed begrijpen.

Taalprobleem bij oudere kinderen

Op school worden, naarmate uw kind ouder wordt, steeds hogere eisen gesteld aan de taalvaardigheden van uw kind. Soms blijkt dat de taalontwikkeling niet voldoende is meegegroeid. Uw kind moet steeds meer kunnen denken in abstracte taal en kan dan moeite hebben met:

 • logisch redeneren
 • spreekbeurt houden
 • begrijpend lezen
 • oplossen van verhaaltjessommen
 • belangrijke informatie vinden in een tekst
 • werkstuk maken
 • verhaal schrijven

Taalprobleem met een ander probleem

Uw kind kan naast een taalprobleem een tweede probleem hebben. Hierdoor is zijn taalprobleem vaak groter en meer complex. Een tweede probleem kan zijn:

 • probleem bij verwerking van zintuiglijke prikkels
 • ADD, ADHD of PDD NOS
 • sociaal emotioneel probleem
 • lees– en spellingprobleem (dyslexie)
 • probleem bij meertaligheid
 • auditief verwerkingsprobleem

Meer informatie over deze problemen kunt u vinden in de andere folders van Logolexie.