Waarom naar Logolexie?

Corrie Bos is gespecialiseerd in het behandelen van relatief eenvoudige tot ingewikkelde taalproblematiek. Zij heeft door een brede scholing veel kennis van de nieuwste en meest effectieve methodieken. Ook heeft zij veel ervaring met het behandelen van een taalprobleem in combinatie met een ander probleem.

Bij kleuters werkt zij op het juiste moment aan belangrijke vaardigheden die nodig zijn voor goed leren lezen en schrijven in groep 3. Dit is vooral belangrijk als er dyslexie in de familie voorkomt. Oudere kinderen leren hoe zij zinnen en verhalen logisch en gestructureerd kunnen ‘opbouwen’.

De inhoud van de behandeling sluit aan op schooltaken waarbij het gaat om goed in taal te kunnen denken en redeneren. Hierdoor is de behandeling doelgericht en effectief.