Zintuiglijke prikkels

Via de zintuigen krijgen we informatie over wat we zien, horen, ruiken, voelen of proeven. Onze zintuigen waarschuwen ook voor gevaar en maken ons alert. Het is normaal dat we schrikken als we een hard geluid horen en ruiken dat er in de keuken iets aanbrandt. Zintuigen ‘beschermen’ ons ook nog op andere manieren: zonder erbij na te denken bukken we in een laag tunneltje om ons hoofd niet te stoten.

Soms zetten zintuigen ons letterlijk op het verkeerde been: iedereen maakt wel eens een ‘misstap’ als hij op de trap loopt en niet door heeft dat de laatste trede al genomen is. De reacties op zintuiglijke prikkels noemen we sensorische informatie verwerking, in deze folder wordt dit afgekort tot ’SI’

SI-probleem herkennen

Als de informatie van de zintuigen niet goed of op een andere manier verwerkt wordt, kan dit in het dagelijkse leven problemen geven. Prikkels worden vermeden bij overgevoeligheid hiervoor. Bij kinderen is dit bijvoorbeeld te herkennen aan heftig protest bij het tandenpoetsen of haren knippen. Het tegenovergestelde kan ook: kinderen merken te weinig prikkels op en zoeken ze op. Bij volwassenen kan dit zich uiten in overmatig sporten. Er kan een verwerkingsprobleem zijn bij één of meerdere zintuigen. De mate waarin prikkels als vervelend worden ervaren, hangt af van de situatie en de reacties van de omgeving.

Problemen per zintuig

Hieronder staan bij elk zintuig kenmerken waarvan u er wellicht een aantal herkent.

Zien

 • afgeleid worden door wat je ziet
 • hekel hebben aan fel licht

Horen

 • hekel hebben aan onverwachte harde geluiden
 • snel afgeleid zijn door geluid
 • niet kunnen werken met achtergrondgeluid
 • expres harde geluiden maken

Voelen

 • van streek raken bij verzorging, zoals douchen of tanden poetsen
 • niet met blote voeten in het zand willen
 • voortdurend voorwerpen of mensen aanraken

Bewegen en Evenwicht

 • bang zijn om van hoogtes te vallen
 • vaak beweging opzoeken, zoals voortdurend rondjes draaien of wippen op je stoel

Proeven en Ruiken

 • sterke voorkeur voor bepaalde smaken hebben
 • hekel hebben aan een bepaalde structuur van eten
 • kauwen op niet eetbare voorwerpen
 • likken aan niet eetbare voorwerpen