Waarom naar Logolexie?

Het ontdekken van een SI-probleem is belangrijk, omdat het grote invloed kan hebben op: gedrag, concentratie, sociaal emotionele factoren en het leren op school. Corrie Bos is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van SI-problemen, ook in combinatie met een spraak-taalprobleem, PDDNOS, ADHD of dyslexie.

Met behulp van een vragenlijst voor ouders en leerkracht wordt het SI-probleem objectief in kaart gebracht. Samen wordt gezocht naar manieren om deze problemen te verkleinen. Corrie Bos heeft ook ervaring met het in kaart brengen van SIproblemen bij volwassen.