Cursussen

Bij Logolexie kunnen kinderen en volwassenen een cursus volgen.

Gigakids Typecursus voor kinderen

Start  7 januari 2020.
Neem voor informatie en aanmelding contact op met Corrie Bos.

Typetrainer typecursus voor volwassenen of 1-handigen

U kunt de cursus ook individueel volgen.

Neem voor informatie en aanmelding contact op met Corrie Bos.

Cursus ‘FO-plus Lezen’ voor leerkracht, logopedist en andere professionals

De cursus FO-plus Lezen is een tweedaagse praktische cursus voor professionals zoals logopedisten, leerkrachten, remedial teachers, orthopedagogen en psychologen die werken met kinderen die extra begeleiding nodig hebben bij hun leesontwikkeling. De cursusgroep is klein. Dit garandeert veel interactie met medecursisten en persoonlijke feedback van de docent.
Neem voor informatie en aanmelding contact op met Corrie Bos.

Cursus ‘FO-plus Spelling’ voor leerkracht, logopedist en andere professionals

De cursus FO-plus Spelling is een driedaagse praktische cursus voor professionals zoals logopedisten, leerkrachten, remedial teachers, orthopedagogen en psychologen die werken met kinderen die extra begeleiding nodig hebben bij hun spellingontwikkeling. De cursusgroep is klein. Dit garandeert veel interactie met medecursisten en persoonlijke feedback van de docent.
Neem voor informatie en aanmelding contact op met Corrie Bos.